แกลอรี่ โปรโมชั่น ค่าบริการ ติดต่อเรา สมัครงาน
Service Rate
เมนู 1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 30 นาที 2 ชั่วโมง
นวดไทย 250 บาท   400 บาท
นวดฝ่าเท้า 300 บาท    
นวดคอบ่าไหล่ 200 บาท    
*นวดน้ำมัน อโรม่า* 550 บาท   1,000 บาท
นวดบอดี้สครับ   1,250 บาท 1,500 บาท
นวดประคบสมุนไพร 300 บาท   500 บาท

 
Room Gallery